Wildbergjordet BRL

Malingsprosjekt for Wildbergjordet 2 BRL i Fredrikstad- Utført 2012.