Wildbergjordet BRL

Malingsprosjekt for Wildbergjordet 2 BRL i Fredrikstad- Utført 2012.

Kundereferanser

Dette samarbeidet har fungert over all forventning. Meget godt utført arbeide, både HMS, varsling til andelshavere osv., ikke noe å utsette på det arbeidet dere har utført for oss i Haldenveien BRL. Tilbakemeldinger fra andelshaverne har vært positive...

Terje Simensen